Autonomas noteikumi

Minimālais vecums - vieglo automašīnu drīkst vadīt persona, kura ir sasniegusi 23 gadu vecumu.

Vadītāja apliecība - automašīnas vadītājam jābūt derīgai autovadītāja apliecībai. Stažs – ne mazāks par diviem gadiem.

Nepieciešamie dokumenti - Privātpersonām: lai saņemtu automašīnu, personai ir nepieciešams iesniegt pases un autovadītāja apliecības kopijas, kā arī uzrādīt to oriģinālus. Juridiskām personām: jāiesniedz "Reģistrācijas apliecības" un "PVN apliecības" kopijas, un "Garantijas vēstule". Dokumentus ir iespējams nosūtīt ieskanētus uz e-pastu.

Drošības nauda - 100 Ls. Ja nav pārkāpti nomas nosacījumi, drošības nauda nomas beigās tiek atgriezta atpakaļ. Juridiskām personām, kas norēķinus veic ar pārskaitījumu, drošības nauda netiek piemērota.

Norēķini - norēķinus par pakalpojumiem ir iespējams veikt ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā atstājot ķīlā drošības naudu.

Pašrisks - atbildība par vieglās automašīnas jebkādu bojājumu gadījumā ir max 100,- Ls . Atbildība par automašīnas pilnu bojāeju vai zādzību – 500,-Ls.

Degviela - automašīna tiek iznomāta ar pilnu degvielas tvertni. Nododot automašīnu, degvielas tvertnei jābūt uzpildītai. Ja automašīna tiek nodota ar mazāku degvielas daudzumu, tiek aprēķināta papildus maksa par trūkstošo degvielu 1,50 LVL par vienu litru.

Tīrīšana - Automašīna tiek piegādāta tīra - nomazgāta no ārpuses un iztīrīta no iekšpuses. Atgriežot automašīnu tai arī ir jābūt nomazgātai no ārpuses un iztīrītai no iekšpuses. Papildus maksa tiks pieprasīta, ja ir nepieciešama atkārtota tīrīšana, virsbūves mazgāšana 5,- LVL, salona tīrīšana 10,- LVL, salona ķīmiskā tīrīšana 50,- LVL.

Minimālais nomas periods - ir viena diennakts (24 stundas).

Automašīnas apdrošināšana - automašīnai ir veiktas sekojošas apdrošināšanas: obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un apdrošināšana ar pašrisku pret automašīnas bojājumiem, pilnu bojāeju un zādzību (KASKO).

Teritoriālie ierobežojumi - izbraukšana ārpus Latvijas robežām ir jāsaskaņo ar "ALSI D".